www.1staol.se © 1st Academy of Leadership 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1st ACADEMY OF LEADERSHIP erbjuder enkla, kraftfulla, metoder med mätbara effekter. Dessa kan implementeras i företagen genom föreläsningar, utbildningar, personlig coachning och workshops.

 

 

 

Vi använder unika, beprövade och kvalitétsäkrade metoder med långvarig hållbarhet utformade för hur vuxna lär.

Våra utbildare har alla lång erfarenhet

och spetskompetens inom sitt område.