www.1staol.se © 1st Academy of Leadership 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1st ACADEMY OF LEADERSHIP är en samarbetspartner i organisations- och verksamhetsutveckling, ledarskapsträning, teamutveckling, affärsutveckling och personlig effektivitet.

Vi är specialiserade på ledarskapsträning, VD utbildningar och företagscoachning för utveckling, tillväxt och konkurrenskraft. Att få företagsledare till professionella motiverande ledare och trygga i sin ledarroll. Personlig trivsel, kombinerat med kostnadseffektivitet och kundnytta är vår mission.

Vi lägger stort fokus på social kompetens, attityd, känsla för kundens behov och målfokusering hos ledarna och deras personal, för ökad kvalité, service och tillväxt. Förmågan att samarbeta med människor olika en själv i ålder, kön och kultur är avgörande i en globaliserad värld.

För att skapa konkurrent försprång är det avgörande att ta tillvara på, stimulera och använda potentialen hos de anställda, samt behålla befintlig personal och locka till sig nya kundgrupper. Ha förmågan att locka till sig kompetent arbetskraft och vara en attraktiv arbetsgivare. Påverka utveckling genom ett tryggt ledarskap, yrkesstolthet, motivation, inspiration och trivsel för alla inblandade.